Klachtenregeling

conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Natuurlijk hoop ik dat je tevreden bent over mijn begeleiding. Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je wat dwars zit, je niet tevreden bent of een klacht hebt. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan hoor ik dat graag van je (in de sessie, via mail of telefoon). Leidt dit niet tot een oplossing en wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet, lees dan hieronder de stappen om te volgen.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Een wet die het voor jou als cliënt makkelijk maakt om een klacht te kunnen indienen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en voor de zorgverlener om zich te kunnen verbeteren en te leren. 

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van de (gratis) klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging LVPW. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en dus op geen enkele manier verbonden aan LVPW. Deze klachtenfunctionaris start met een bemiddeling tussen ons om samen tot een bevredigende oplossing te komen. Via deze link vind je de contactgegevens: Klachtenregeling – LVPW LVPW Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden

Mocht deze bemiddeling ook niet lukken, dan kan je de klacht indienen bij de geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) of bij het Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ). 

Ik hoop dat je met deze informatie verder geholpen bent en dat je je vrij voelt om contact met me op te nemen. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, dan hoor ik dat uiteraard ook graag.